vrijdag 15 december 2023

Trump en 7 oktober


Toen Trump begin 2021 het veld moest ruimen voor Biden was ik opgelucht. Ik bedacht ook dat die vier jaar van hem als president nog best goed afgelopen waren. De instituties hadden het (net) gehouden en er was geen Derde Wereldoorlog uitgebroken. We waren met de schrik vrijgekomen. Maar langzamerhand wordt toch een zeer kwalijk gevolg van zijn presidentschap zichtbaar. Volgens een van de analyses die ik onder ogen kreeg van de aanloop naar de huidige oorlog tussen Hamas en Israël heeft Trumps Midden-Oosten politiek polariserend gewerkt. 

Al langere tijd bestaat er binnen Hamas een richtingenstrijd. Er zijn groeperingen die willen aansturen op een al dan niet tijdelijke overeenkomst met Israël, en andere groeperingen die harde confrontatie voorstaan. In de periode rond 2015 wonnen de eerstgenoemde groepen aan invloed, en dat resulteerde onder andere in een nieuw Hamashandvest waarin niet meer de totale vernietiging van Israël als doelstelling genoemd werd. Wat het ook waard was – van de aanspraken op Israëlisch gebied werd geen afstand gedaan – de toon was in ieder geval een andere dan die van de hardstliners

Maar toen kwam Trump met zijn simplistische anti-Palestijnse opstelling. Hij verplaatste de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en gaf eerder blijk van sympathie voor, dan kritiek op de settlers die de Westbank koloniseren. Die voelden zich daardoor vrij om nog gewelddadiger te opereren dan ze al deden, gesteund door Netanjahoe die toch al niet in vrede is geïnteresseerd. De ‘gematigde’ groeperingen binnen Hamas, met hun streven naar een langdurig staakt-het-vuren met Israël, verloren vanwege deze door Trump gefaciliteerde verharding van de Israëlische positie hun geloofwaardigheid. De oorlogszuchtige terroristen kregen sinds 2017 het overwicht, en dat hebben we gemerkt op 7 oktober. 

Een nieuw presidentschap van Trump is alleen al om die reden beslist ongewenst.

Wil je commentaar geven of zien: klik op Trump en 7 oktober en scrol naar beneden door.

4 opmerkingen:

  1. Heel goed Naud, heel subtiel geanalyseerd... En van jou kan je in geen geval een partijdigheid ten ongunste van Israel veronderstellen....

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik denk dat dat inderdaad te simplistisch is gedacht. Het blijkt dcoumenten die de IDF heeft gevonden in Gaza dat de Hamas kopstukken al vanaf 2014 besloten waren, en de voorwaarden hebben geschapen (geavanceerd techolosich uitgerust tunnelstelsel uitbreiden en hun militaire elite onderdelen trainen) om op een gunstig moment de invasie in zuid Israel te ondernemen. Met de verwachting dat Hezbollah in Libanon, en militante bewegingen in andere buurlanden, als gevolg ook zouden aanvallen met drones en raketten en zodoende Israel zouden ontwrichten. De interne verdeling in Israel tussen voor- en tegenstanders van de juridische 'omwenteling' zijn door Hamas kennelijk gezien als gunstig moment om die hel te ontketenen.

    BeantwoordenVerwijderen