vrijdag 19 april 2013

Venus en Mars


Soms lijkt het alsof de stereotype beelden en rollen van mannen en vrouwen weer helemaal terug zijn. Er was een periode waarin het trendy was voor mannen om hun zachte kant te tonen en zich vooral niet macho te gedragen. Geëmancipeerde, feministische moeders zetten toen de toon en die leerden hun zonen om nooit iets te doen wat het meisje niet wil.

In de media is seksuele flinkheid alweer een tijdje de trend. Onderzoek wijst uit dat vrouwen weer een echte man willen en geen afwassende en stofzuigende braverik. En te veel mannen blijken geleden te hebben onder verschrompeling van hun libido als gevolg van de opgelegde seksuele correctheid.

Moet je concluderen dat het seksuele correctheidsoffensief gefaald heeft? Dat de pogingen om de mannelijke seksuele agressie in te tomen zijn afgeketst op een onwrikbaar biologisch patroon? Dat zou toch jammer zijn. Want ik houd niet van dwingende seksuele correctheid, maar evenmin van de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. Ik zou het daarom betreuren als we helemaal terug bij af zouden zijn.

Somberheid kan des te sterker toeslaan als je aan deze West-Europese trend een mondiale trend toevoegt. Daarmee doel ik op toenemende seksescheiding op religieuze gronden in vele gebieden, vrijheidsbeperkende maatregelen van mannen tegen vrouwen, toenemende verkrachtingen in oorlogsgebieden van Bosnië tot Rwanda en van Libië tot Siërra Leone. Het gevoel van een onoverbrugbare kloof die per definitie ellende blijft opleveren slaat dan toe en maakt niet vrolijk. Venus en Mars verwikkeld in een hopeloze wrede en ongelijke strijd.

Over de rest van de wereld ben ik op dit moment inderdaad niet optimistisch. Maar voor onze contreien ligt het toch net ietsje anders, denk ik. Want de nieuwe benadrukking van mannelijke en vrouwelijke eigenheid is een stuk genuanceerder dan de vroegere strikte rolverdeling.

Volgens het huidige discours zijn er misschien wel eigenschappen die je vrouwelijk kunt noemen, bijvoorbeeld gerichtheid op de relatie of terughoudendheid. En andere die je mannelijk kunt noemen, zoals de neiging om snel het moment van bevrediging te pakken. Maar die eigenschappen zouden wel eens veel gelijkwaardiger verdeeld kunnen zijn over mannen en vrouwen dan in de stereotypen het geval is.

Dergelijke opvattingen maken het gesprek over deze zaken opener en completer. Om dat te bereiken moesten we waarschijnlijk door de fase van de rigide feministische seksuele correctheid heen.

Zie ook Chicklit, You look sensational en Bewaak het perspectief

Geen opmerkingen:

Een reactie posten