donderdag 4 december 2014

Lekker makkelijk


Er is een aantal onderwerpen in de krant dat ik direct over kan slaan. En dat voelt, als je voor het overige de neiging hebt om de krant te spellen, als weldadig. Het gaat met name om sport en milieukwesties.

Sport, omdat het me niet interesseert. Zeker op maandag ben ik dan relatief snel klaar met de krant. Lekker makkelijk.

Milieukwesties, omdat ik zorg voor het milieu zo vanzelfsprekend vind dat ik zo goed als geen begrip en belangstelling kan opbrengen voor het gesteggel of de vertragingstactieken die links en rechts worden toegepast.

In tegenstelling tot delicate sociale kwesties zoals inkomensverdeling, radicalisering en integratie – met vaak meervoudige historische dimensies – is de richting die we ten aanzien van het milieu hebben te volgen klip en klaar. Daar is niets moeilijks aan. Je kunt niet snel genoeg kolencentrales sluiten, de plasticsoep stoppen, windmolens bouwen en zonnepanelen installeren.

Ik verdenk mijn generatie wel eens van de gedachte: na ons de zondvloed. Dat is heel cynisch natuurlijk. Maar dat hoeft de volgende generatie niet te verhinderen om te zeggen: ‘De zondvloed? Dat nooit!’. Om vervolgens met kracht en overtuiging alle middelen in te zetten die ook nu al lang beschikbaar zijn om het tij te keren.

Zie ook Windmolens en Geen ontkomen aan

3 opmerkingen:

 1. Hallo Naud,

  De zorg om het milieu is vanzelfsprekend, dat ben ik met je eens! Maar volgens mij staat het energieprobleem hier voor een groot deel los van en is het bovendien niet op te lossen door alleen het plaatsen van windmolens of zonnepanelen.

  De zorg van het milieu heeft alleen zin wanneer het menselijk gedrag zich aanpast aan de beperkte capaciteit van de aarde. Het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat iedereen zich een ecologische voetafdruk aanmeet zoals wij ons die nu menen te kunnen veroorloven.

  Met de voortschrijdende technologische ontwikkelingen zal de honger naar energie blijven groeien en dan vooral in die delen van de wereld die nog een inhaalslag te maken hebben. Daarmee gaan ook de minder fraaie aspecten meer evident worden die gepaard gaan met schaarste van aardmetalen die nodig zijn voor de productie van bijvoorbeeld de magneten in windmolens en het afval dat vrijkomt bij de chemische processen die voor de huidige zonnecellen worden toegepast.

  Daarbij is wat mij betreft de prikkel om tot plaatsing van windmolens of zonnecellen over te gaan nog zo pervers dat de weerstand tegen duurzame energie momenteel alleen maar toeneemt, in ieder geval bij mij! Zie voor een recente misstap van de windmolen eigenaaren het volgende artikel:http://www.elsevier.nl/Economie/blogs/2014/11/Duurzame-ondernemers-in-windenergie-zijn-slechts-uit-op-subsidie-1644996W/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, ik zie het niet somber in. Althans, niet voor wat betreft de toekomst van de energievoorziening in het algemeen. Wel voor de industrie die zich nu richt op windmolens en zonnepanelen. Het probleem met elektrische energie schuilt namelijk in het instantané bestaan ervan. Elke vorm van opslag – in batterijen of door elektrolyse in waterstof – en conversie van wisselspanning naar gelijkspanning of terug, zal gepaard gaan met minimaal één bewerking waarbij verspillingen zullen optreden. Energieopwekking is wat dat betreft een bezigheid met een zeer hoog LEAN gehalte: Wat je produceert kan je beter maar gelijk verbruiken!

   Daar boven op komt dat op die momenten dat het niet waait of de zon niet schijnt de beschikbare groene productiecapaciteit afneemt. Om toch te kunnen voldoen aan de vraag, zal er een net zo grote capaciteit aan grijze productiemiddelen permanent stand-by moeten zijn die het verschil in vraag en aanbod kan opvangen zodat het energienetwerk betrouwbaar blijft opereren en het licht zal blijven branden. Dat betekent dus dat groene energie per definitie altijd duurder is dan grijze energie zolang wij vast willen houden aan de hoge betrouwbaarheid van onze energielevering.

   Ik heb mijn hoop gevestigd op het herstel van het vertrouwen in wat ik denk dat het beste alternatief is voor onze afhankelijkheid van olie en gas: nucleaire energie. Ik wil hier overigens ook opmerken dat de grondstoffen waaruit olie en gas gewonnen worden weliswaar niet als milieuvriendelijk te boek staan, maar zijn ontstaan uit wat ooit in een ver verleden bomen en planten waren. De gangbare interpretatie van ‘biomassa’ is wat mij betreft dus feitelijk onjuist. Door het tijdsaspect in de definitie te verwaarlozen wordt een misleidend beeld gecreëerd.

   Ik ben me er van bewust dat aan nucleaire energie de nodige en reeds bekende bezwaren kleven. Toch ben ik van mening dat de lessen die uit de gebeurde ongelukken en misstanden worden getrokken er niet toe moet leiden dat deze technologie in de ban wordt gedaan. Ter vergelijking: Met de ontwikkeling en het gebruik van vliegtuigen en raketten zijn in de loop van de tijd ook de nodige slachtoffers gevallen en ook deze middelen kunnen/worden door kwaadwillende op niet vreedzame manier worden ingezet.

   Ik ga er van uit dat als de mens de hoop en het vernuft zijn gegeven om zijn fysieke beperkingen te overstijgen dan zal hij altijd de moed weten te verzamelen om zijn mentale angsten te overwinnen.

   Verwijderen