donderdag 21 maart 2013

Denken doet ertoe


Denken is niet onschuldig. Soms lijkt dat wel zo te zijn temidden van alle euforie rondom de nieuwe paus. Hij leeft zo sober. Hij communiceert zo goed. Hij lacht. Hij durft zich Franciscus te noemen!

En tja, verder is hij recht in de leer en conservatief in zijn denken, maar dat lijkt er niet veel toe te doen. Op grond van al die andere, positieve, eigenschappen van de nieuwe paus wordt door velen al gehoopt op een herstel van het imago van de kerk en van een Katholiek reveil.

Maar waarom is dat dan eerder Johannes Paulus niet gelukt, die over die positieve eigenschappen ook ruim beschikte? En waarom lukte dat Johannes XXIII kennelijk niet, ja waarom lukte dat eigenlijk Franciscus van Assisië niet, door wie de huidige paus zich laat inspireren.

Ik denk dat voor het antwoord op die vraag juist de kerkleer wel eens een belangrijke verklaring kan vormen. Want die is samen te vatten als een staaltje van dualistisch denken dat de tegenstelling tussen het hoge leven van de geest en het zondige leven van de wereld tot uitgangspunt neemt. In de woorden van Franciscus volgens het Journaal: “De kerk moet zich verre houden van wereldsheid, want wereldsheid is des duivels”. Engelachtige seksloosheid versus bezoedelende begeerte, edelmoedige armoede versus hebberig materialisme, dat is het Evangelie in zijn pure notedop.

Kom daar in een moderne wereld eens om, waar het dagelijks leven grotendeels gestructureerd is op basis van het mogen en kunnen uitoefenen van bezitsrechten, seksuele begeerte en geldingsdrang. En waarbij alle inspanningen erop gericht zijn om dat op acceptabele wijze te laten gebeuren. Afwijzing van die impulsen kan moderne mensen niet anders dan als wereldvreemd voorkomen, het gaat erom ze in goede banen te leiden. En voor dat doel hebben burgers tegenwoordig andere en betere middelen tot hun beschikking dan de goede raad van de paus.

In werelddelen met minder burgerlijke vrijheden dan in het Westen zal de simplistische kerkelijke boodschap nog wel landen. Maar zo gauw zich ergens een zelfbewuste middenklasse van betekenis ontwikkelt en burgerlijke vrijheden worden gekoesterd zal het traditionele dualisme gaan aanvoelen als achterhaald. Het loopt dan al gauw uit op een maskerade of een Vaticaans bankschandaal of seksueel misbruik of alles tegelijk. Je zult er doorheen moeten, door die wereld.

Wie dat als eerste doorzagen in het zich ontwikkelende Westen waren de Protestanten. Niet voor niets waren die vanaf de beginperiode van de Reformatie, zeker in de Vlaamse en Nederlandse gebieden, afkomstig uit de stedelijke burgerij. Dat waren mensen die voor de regulering van hun bestaan al gewend waren voor een groot deel te steunen op hun eigen denkvermogen en organisatietalent. De ene, voorgeschreven, simplistische kerkelijke leer werd door velen als te knellend ervaren. Deze mensen zochten naar eigen formuleringen van de leer, die op onderdelen ook meer werelds leven moest toelaten. Zo werden de leden van de kerkeraden democratisch gekozen en mochten ambtsdragers in de Protestantse kerk gehuwd zijn.

Dat in essentie het oud-kerkelijke schema van objectief vaststelbaar goed tegenover fout in het Protestantisme niet werd verlaten kan blijken uit het feit dat binnen de nieuwgevormde kerkgemeenschappen de denkdwang niet minder heftig was dan voorheen in de Una Sancta. Maar er waren wel meerdere kerkgenootschappen naast elkaar. Er viel, in tegenstelling tot de tijd ervoor, iets te kiezen. Je mag de Protestantse scene dus behalve wat volwassener ook wel pluralistischer noemen.

Mijn punt is dat deze historische verschijnselen en ontwikkelingen een trend zichtbaar maken, namelijk van meer naar minder simplisme en van minder naar meer complex en volwassen denken. En dat dat voor het succes van een religieuze gemeenschap in het Westen een niet verwaarloosbare factor is. Dat laat zich niet zomaar meer terugdraaien.

Als ik tegelijkertijd vaststel dat de Rooms-Katholieke kerk zich – met een hoog gehalte aan evangelisch dualisme en simplisme – nog steeds aan het primitieve einde van dat denkontwikkelingsspectrum bevindt, en dat de nieuwe paus zich daartoe bekent; dan vind ik die groepjes juichende adolescenten en nonnen misschien wel ontroerend maar ik zie ze ook een beetje buiten de geschiedenis staan. Dolgelukkig dat de nieuwe uitverkorene van de Heilige Geest hún denkwerk gaat verrichten.


4 opmerkingen:

 1. Naud,
  goede column waarvan ik de essentie helemaal kan onderschrijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. ik weet niet zeker of we in ons denken en leven helemaal zonder een zekere mate van dualisme kunnen? Wel lijkt het mij noodzakelijk, dat gezocht wordt naar verbindingen tussen dat wat we denken en wat we leven. Dat hierin door de nieuwe paus pogingen zullen worden ondernomen, berust misschien op een illusie. Tegelijkertijd ben ik van mening dat wel geluisterd moet worden naar gedachtengangen van Franciscus (Bergoglio)die mogelijkerwijs die verbindingen kunnen initiëren. Hij is immers - wereldwijd gezien -een invloedrijk persoon. Zie bijvoorbeeld deze uitspraken: http://www.zenit.org/en/articles/havana-prelate-shares-notes-from-cardinal-bergoglio-s-pre-conclave-speech?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+zenit/english+%28ZENIT+English%29&utm_content=Google+Reader
  Verder acht ik de overtuiging, dat katholieken zelf niet nadenken een vooroordeel dat niet berust op een verbinding tussen denken en leven.Overigens vind ik het lezen van uw columns zeker de moeite waard.

  Met vriendelijke groet,
  René van Doremalen


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank voor je reactie, René.
   Dat katholieken niet nadenken, dat klinkt inderdaad wel erg beledigend. En ik wil niet beledigen. Maar ik ben wel van mening dat prikkelen tot zelfstandig nadenken niet sterk ontwikkeld is binnen de traditie en het instituut van de RK Kerk. En daar heeft de nadruk op het centrale leergezag veel mee te maken.

   Groet, Naud

   Verwijderen
 3. Beste René,
  door de wijze waarop gedacht wordt 'voor een ander' in de kerk toont ze haar eigen onmogelijkheid aan. De werkelijke Ander wordt het zwijgen opgelegd.

  BeantwoordenVerwijderen